ساحل بکر ابوموسی، قطب جدید گردشگری

افسون جزیره ابوموسی اولین چیزی است که هر گردشگر را به سمت خود می کشاند؛ جزایر خلیج فارس تقریبا از یک نوع طبیعت برخوردارند اما برخی از جزایر استثنا هستند ...

روانشناسی

45
0

مورون حالت خفیفی از کم توانی ذهنی است.مورون به کسانی گفته می‌شود که بهره هوشی بین 51 تا 70 داشته باشند. در زمان قدیم از عبارات ...

ایران شناسی

صَلُّبِ شَرایین یا آترواسکلروزیس (atherosclerosis) یا سختی سرخرگ‌ها، نام یک بیماری در رگ‌ها و نوعی آرتریواسکلروزیس است که با رسوب لیپید و کلسترول کم‌چگال بر روی دیواره داخلی سرخ‌رگ‌های با ...