صومعه سرا ؛ خاستگاه ابريشم ايران صومعه‌سرا از شهرستان‌هاي غرب گيلان است که از شمال به انزلي، از جنوب به شهرستان فومن، از شرق به شهرستان‌هاي رشت و شفت و ...

روانشناسی

18 تصمیمی که میلیونر‌ها به سادگی می‌گیرند
88
0

18 تصمیمی که میلیونر‌ها به سادگی می‌گیرند.ثروتمندان در مقایسه با انسان‌های دیگر تفاوت چشم‌گیری ندارند. شاید بتوان گفت که آن‌ها جسارتِ بیشتر یا ترسِ کمتری دارند. ...

ایران شناسی

صَلُّبِ شَرایین یا آترواسکلروزیس (atherosclerosis) یا سختی سرخرگ‌ها، نام یک بیماری در رگ‌ها و نوعی آرتریواسکلروزیس است که با رسوب لیپید و کلسترول کم‌چگال بر روی دیواره داخلی سرخ‌رگ‌های با ...